Clienti e partners

I nostri clienti

Acea
Autostrade
cellnex
cisco
enel
ericsson
iliad
Inwit
JMA-wirless
leonardo
nokia
openfiber
sirti
Sky
Sparkle
tim
vodafone
windtre

I nostri partners

AWT
Exfo
Fluke New
GMC
Honeywell
iloqlogo
Infovista
Micronix
MoEngage
Oscillo-Quartz
Qlik
RedHat
Sas
Spirent
Sumitono
Telebyte
Xech
AWT